fbpx

Co to jest minijob: to warto wiedzieć

Wiele osób rozpoczynających pracę w Niemczech spotyka się z terminem minizatrudnienia i zastanawia, co to jest minijob. Jeśli miesięcznie dochody nie przekraczają 538 € lub mówi się o krótkotrwałym zatrudnieniu na terenie Niemiec, mamy wtedy do czynienia z „minijob”. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega ta forma umowy o pracę, poznasz jej wady i zalety oraz przekonasz się, czy to dobre rozwiązanie dla Ciebie.

Co to jest minijob?

Pochodzący z angielskiego termin „minijob”, to jedna z form umowy o pracę w Niemczech. Oznacza ona, że istnieje określona ustawowo granica wynagrodzenia lub określony czas wykonywania pracy. Minijob może dotyczyć zatrudnienia zarówno w obszarze działalności gospodarczej, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych. Minijob jest traktowany często jako forma dodatkowego zatrudnienia dołączonego do pracy etatowej.

W dniu 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa w Niemczech została podniesiona do 12,41 €. Jednocześnie dostosowano również granicę wynagrodzenia dla minijobów, która teraz wynosi 538 €.

Rodzaje minijob

Warto zaznaczyć, że istnieją dwa główne rodzaje minizatrudnienia. Pierwszym z nich jest minijob do 538 € miesięcznie, a drugim rodzajem jest minijob krótkoterminowy, który zezwala na zatrudnienie na określony czas.

Minijob z limitem zarobków

Osoby zatrudnione na minijobie z limitem zarobków nie mogą zarabiać więcej niż 538 € miesięcznie. W przeliczeniu na rok suma ta wynosi maksymalnie 6.456 . Nie ma znaczenia, kiedy, jak często i jak długo pracują – te kwestie można dostosować elastycznie. Istnieje również możliwość zatrudnienia równocześnie na kilku minijobach, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Stawka godzinowa
(brutto)
Maksymalny czas pracy
(miesięcznie)
Maksymalny średni czas pracy na tydzień
(przy założeniu 4,33 tygodnia w miesiącu)
12,41 43,3 godzin10,1 godziny
16 €32,5 godziny7,5 godziny
20 €26 godzin6 godzin
Przykładowo: maksymalne czasy pracy na miesiąc przy granicy zarobków wynoszącej 538

Krótkoterminowy minijob

Krótkoterminowe zatrudnienie może trwać nie dłużej niż trzy miesiące lub 70 dni roboczych w ciągu jednego kalendarzowego roku. Praca ta nie jest ani stała, ani regularna, lecz tylko okazjonalna. Wartość wynagrodzenia nie odgrywa tu roli istotnej. W zasadzie jest możliwe posiadanie kilku krótkoterminowych umów na minijob jednocześnie. Jednakże ważne jest, że wszystkie te okresy są sumowane. Pracownik na minijobie, niezależnie od płatnych krótkoterminowych zatrudnień, nie może przekroczyć trzech miesięcy lub 70 dni roboczych w ciągu jednego kalendarzowego roku.

Prawo pracy na minijob

Zgodnie z zasadą równości (niem. Grundsatz der Gleichbehandlung), pracownicy zatrudnieni na minijob mają takie same prawa pracownicze jak osoby zatrudnione na pełen etat. Minijob podlega uregulowaniom prawa pracy w kwestii takie jak urlopy, ochrona przed zwolnieniem czy wysokość minimalnego wynagrodzenia. To dotyczy niemal każdego obszaru, bez względu na to, chodzi o sektor usługowy czy w gospodarstwo domowe. Jedyna sytuacja, w której może dojść do odstępstwa od tej zasady, to istnienie uzasadnionego powodu (§ 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz). Przykłady takich powodów to efektywność pracy, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy różnice w wymaganiach dotyczących miejsca pracy.

Czy można wykonywać kilka minijobów jednocześnie?

Tak, jest to możliwe, o ile łączne wynagrodzenie nie przekracza 538 miesięcznie. Osoby, które nie posiadają głównej pracy objętej ubezpieczeniem, mogą jednocześnie pracować na co najmniej dwóch minijobach dla różnych pracodawców. Warunkiem jest, aby łączne wynagrodzenie nie przekraczało 538 euro miesięcznie. Jeśli przekroczy tę granicę, wszystkie zatrudnienia stają się objęte ubezpieczeniem, tracąc tym samym status minijobów.

Czy można mieć kilka minijobów u tego samego pracodawcy?

Krótka odpowiedź: nie. Jeśli pracownicy na minijobach wykonują dla tego samego pracodawcy kilka różnych czynności, zazwyczaj są one łączone i traktowane jako jedno zatrudnienie objęte ubezpieczeniem społecznym, a nie jako kilka minijobów. To ma zastosowanie bez względu na to, czy wykonywane zadania są różne, czy pracownik na minijobie pracuje nawet w różnych placówkach czy działach przedsiębiorstwa. Decydujące jest jedynie to, czy pracodawcą jest ta sama osoba fizyczna lub prawna.

Minijob na bezrobociu

Osoby bezrobotne również mogą podjąć pracę w formie zatrudnienia na minijob! Ważne jest jednak, aby po podjęciu minizatrudnienia poinformować Urząd Pracy (niem. Agentur für Arbeit).

Osoby pobierające zasiłki Arbeitslosengeld I (ALG I) lub Bürgergeld mogą dorabiać sobie poprzez minijob. Jednakże, jeśli zarobki z minijobu przekroczą określoną granicę zarobkową lub czasową, Urząd Pracy lub Jobcenter dokona odpowiednich skróceń w wypłacanych świadczeniach.

Arbeitslosengeld I jest wypłacane przez Agencję Pracy. Dlatego to właśnie ona ocenia, czy zarobki z minijobu przekraczają miesięczny limit dodatkowych zarobków w wysokości 165 . Jeśli tak się dzieje, świadczenia są pomniejszane. Jeśli jednak zarobki mieszczą się w tym limicie, Urząd Pracy wypłaca ALG I w pełnej wysokości. Dodatkowo możliwe jest zwiększenie swojego limitu dzięki tzw. kosztom uzyskania przychodów.

Oprócz wysokości zarobków ważne jest monitorowanie liczby przepracowanych godzin. Osoby pobierające ALG I mogą pracować regularnie nie więcej niż 15 godzin tygodniowo. Przekroczenie tego limitu oznacza utratę statusu bezrobotnego oraz utratę prawa do Arbeitslosengeld. Jednak sporadyczne, krótkotrwałe odstępstwa od normy nie stanowią problemu.

Wady i zalety pracy na minijob

Minijob w Niemczech to nie tylko forma zatrudnienia, ale także decyzja dotycząca ścieżki kariery i finansów. Pozwala on pracownikom czerpać korzyści z dodatkowego dochodu, jednocześnie oferując pewne ulgi podatkowe i łatwiejszy start na rynku pracy. Jednakże, jak to często bywa, zalety idą w parze z pewnymi ograniczeniami, takimi jak brak ubezpieczenia zdrowotnego czy ograniczone perspektywy rozwoju zawodowego.

Zalety pracy na minijob

  • Dodatkowy dochód: minijob może stanowić dodatkowy dochód do głównego źródła przychodu
  • Brak składek na ubezpieczenia społeczne
  • Łatwiejszy sposób na wejście na rynek pracy
  • Brak potrąceń podatku dochodowego
  • Pracownicy na minijobie mają równe prawa do świadczeń i traktowania jak inni pracownicy

Wady pracy na minijob

  • Brak ubezpieczenia zdrowotnego i na wypadek bezrobocia
  • Ograniczone możliwości rozwoju zawodowego
  • Często są to nisko opłacane stanowiska

Teraz wiesz, co to minijob w Niemczech

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł dostarczył Ci klarownych informacji, co to jest minijob w Niemczech. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, śmiało się skontaktuj. Czy minijob jest dla kogoś korzystny, czy też może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej. Zalety, takie jak dodatkowy dochód czy łatwiejszy start na rynku pracy, idą w parze z wadami, takimi jak brak ubezpieczenia zdrowotnego czy ograniczone możliwości rozwoju zawodowego.

Przydatne linki


◼️ Minijob-Zentrale

ZAPISZ SIĘ NA MIGRACYJNY NEWSLETTER:

.

WIĘCEJ POSTÓW W TEJ KATEGORII:

0 KOMENTARZY

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KUP MÓJ PORADNIK ⮧

O MNIE ⮧

Cześć! Jestem Martyna — autorka tego bloga i podcastu „Kroniki migrantki”. Z zawodu jestem socjolożką i dziennikarką, a z zamiłowania Migrantką. Jeżeli chcesz usłyszeć, że na emigracji wszystko jest piękne i kolorowe, to jesteś w złym miejscu. Swoim blogowaniem pokazuję życie w Niemczech bez ściemy. Więcej o mnie! –>

ZAPISZ SIĘ NA MÓJ NEWSLETTER ⮧

.

OBSERWUJ MNIE NA INSTAGRAMIE ⮧

OBSERWUJ MNIE NA FACEBOOKU ⮧